Návštěva sběrného dvora TS HB

Dne 10. května třídy PŠI, PŠII a ZV navštívily sběrný dvůr technických služeb města Havlíčkův Brod. Byla nám umožněna prohlídka celého areálu. Viděli jsme kontejnery, do kterých mohou lidé, poté co se na vrátnici prokáží odpadovou kartičkou, sami vhazovat nepotřebné věci. Jednotlivé boxy jsou označeny popisky, které pomáhají v orientaci. Pozorovali jsme bagristu, který přemisťoval směsný odpad z hromady do kontejneru, který dále pokračuje na skládku nedaleko Chotěboře a Přibyslavi. Prošli jsme kolem třídící linky, kde jsme se podivovali, jak lidé nedbale třídí odpad a tím ztěžují pracovníkům jejich práci.
Dozvěděli jsme se, že v tomto areálu jsou parkovány autobusy MHD, které potřebují opravit a jiné, které slouží jako náhradní vozy.
Závěrem jsme byli v místech, kde je shromažďován bioodpad, uskladňován materiál pro opravu silnic a jejich zimní údržbu.
Třídy PŠI, PŠII a ZV