Návštěva odborného učiliště v Chroustovicích

Dne 12. 12. 2023 navštívili žáci naší školy Odborné učiliště v Chroustovicích. Měli možnost si zde vyzkoušet různé praktické činnosti a seznámit se tak s učebními obory, které OU nabízí. Mezi ně patří Zedník, Truhlář, Zahradník, Chovatel zvířat, Pečovatel, Prodavač, Cukrář, Autoopravář, Módní dekoratérka a další. Obory vzdělávání jsou určeny pro žáky všech typů základních škol. Po vykonání závěrečné zkoušky získávají studenti výuční list.
Vyzkoušeli jsme si práci se dřevem, kovem, vyrobili jsem si vánoční dekoraci, zdobili jsme perníčky, připravovali jsme jednohubky a především kluky zaujalo měření, vyvažování a výměna kola u automobilu.
Příjemným zpestřením bylo setkání s bývalými žáky naší školy, kteří se zde úspěšně dále vzdělávají a učí se svému řemeslu.
Závěrem bylo společné povídání s panem ředitelem a pozvání na oběd, který pro nás studenti oboru Kuchař připravili.
Děkujeme OU Chroustovice za krásné zážitky, se kterými jsme odjížděli domů.