Návštěva bývalých kolegyňí

Dne 15. prosince jsme ve škole přivítali některé bývalé kolegyně, které se přišly podívat na školu i děti, které do ní dnes chodí.

Po příchodu a přivítání vedením školy byl krátký kulturní program, ve kterém vystoupily naše děti a někteří pedagogové. Dopoledne pak strávily seniorky v jednotlivých třídách. Po ukončení společných aktivit poseděly ve sborovně  a vzpomínaly na dobu  kdy samy učily. Dětem i všem dospělým se tento den velmi líbil. Zavzpomínaly jsme i na ty kolegyně, které se nemohly ze zdravotních důvodů zúčastnit. Všem jsme popřály krásné Vánoce a pevné zdraví do dalších let zdraví. 

Pěkný den. Lehanková