Muzeum Jihlava

Dne 7.11.2019 se žáci Praktické školy zúčastnili exkurze do Muzea Jihlava. Tento den si velice užili a dozvěděli se mnoho nových věcí.