Mikulášská nadílka

Dne 5. 12. proběhl školní projektový den Mikulášská nadílka. Během projektového dne si žáci mohli vyzkoušet hned několik aktivit. Činnosti byly zaměřené na rozvoj jemné motoriky (výroba čertíků, zdobení perníčků, omalovánky, hmatová hra), hrubé motoriky (překážková dráha, hod na cíl), logiky (čertovské sudoku). Aktivity měly za cíl rozvoj jednotlivých oblastí a podporu spolupráce mezi spolužáky.
Návštěva Mikuláše, anděla a čertů ve třídách byla pro žáky zpestřením dne. Každý žák od nich obdržel malou drobnost. Projektový den se vydařil.
Marta Kocmanová
foto Monika Kumštarová