Mikuláš ve škole

V pondělí 6. 12. probíhal školní projektový den Mikuláš. Žáky ve škole přivítali čerti, kteří je hned u vchodu otestovali. Poté se třídy rozdělily do skupin, kde plnily různé socializační aktivity v rámci výtvarných, individuálních a sportovních činností.
Všichni zúčastnění včetně zaměstnanců se před Mikulášem, čerty a anděly museli vykoupit z Knihy hříchů říkankou či písničkou. Každý byl poté odměněn balíčkem sladkostí, kde dominovaly perníčky napečené žáky Praktické školy jednoleté a dvouleté.
Projektový den jsme si všichni moc užili a děkujeme všem, kteří se na jeho přípravě podíleli.
Miroslav Holata