Mezinárodní seminář Training and Cooperation Activities pro učitele základních škol v Dublin

Ve dnech od 10. 5. - 12. 5. 2023 se v Dublinu konal mezinárodní seminář Training and Cooperation Activities, určený pro učitele základních škol. Semináře se zúčastnili učitelé ze zemí Evropy (Českou republiku reprezentovala paní učitelka Lucie Petríková).
Celý program se soustředil na aktivity zaměřené na tvořivé a zábavné vyučování s maximálním využitím venkovních prostor, jako je školní pozemek, venkovní učebna, či blízké okolí školy. Cílem kontaktního semináře bylo najít sjednocující téma pro tvorbu společných aktivit a následně vytvořit nástin budoucího projektu. Ten by měl přispět k rozvíjení radostného učení, k návratu k přírodě, samozřejmě s využitím moderních technologií.
Lucie Petríková