MenSI

Ve čtvrtek 6. 1. nás navštívil pětičlenný tým pedagogů z naší mentorské školy - Základní školy speciální, Ostrava - Slezská Ostrava, příspěvková organizace. S touto školou spolupracujeme v rámci evropského projektu MenSI (Mentoring for School Improvement), jehož cílem je zdokonalování se ve využívání digitálních technologií a inovativních metod ve výuce. Součástí setkání byla prohlídka školy, výměna zkušeností v rámci hospitací ve výuce a školení našich pedagogických pracovníků ve využívání digitálních technologií. Seznámili jsme se s aplikacemi, ve kterých se dá prostřednictvím iPadu procvičovat učivo českého jazyka, matematiky i dalších předmětů. V další části jsme si mohli vyzkoušet práci s edukativními hračkami Be-Bot apod. . Učili jsme se programovat robota OZOBOT. Zaujalo nás také používání 3D brýlí. Celý den s našimi ostravskými přáteli se nesl v tvůrčím duchu a získali jsme řadu nových zkušeností a poznatků.
Eva Kořínková