Loučení s létem.

Dne 11. 9. 2019 se žáci tříd PŠ II, S II a Z I sešli na společném projektovém dnu, který nazvali "Loučení s létem."
Žáci ze třídy PŠ II si pro mladší kamarády připravili šipkovanou s úkoly zaměřenými na přírodu, zvířata a rostliny, které jsme mohli během léta vidět. Společně jsme den zahájili písničkami , pak děti odpovídaly na úkoly, hledaly poklad a na závěr si všichni společně zatančili a zazpívali. Už se těšíme na další spolupráci a příjemně strávené dopoledne.

https://www.facebook.com/234161357505646/videos/944317109268126/?epa=SEARCH_BOX