Lapbooky

Pro své žáky vytvářím do výuky didaktické pomůcky - "Lapbooky", výukové karty a karty ke zdokonalení finanční gramotnosti, které žákům pomáhají v daných předmětech ke srozumitelnějšímu pochopení probíraného učiva a rozvíjení jejich představivosti. Žáci s nimi velmi rádi pracují, výuka je tak pro ně zajímavější a zábavnější. 

Bc. Dominika Hanák