Kuřátko

Konečně nastalo jaro a tak jsme si na kroužku Šikovných ručiček vyrobili jarní kuřátko.
Všem se nám moc dařilo.
Za kroužek Šikovných ručiček Gabriela Krepčíková, Lenka Pevná, Vlasta Dočkalová a Martina Kočová