Krmítka pro ptáčky.

Pro měsíc únor byl pro celou školu nabídnut od třídy S III námět na pracovní činnost s dětmi - krmítka pro ptáčky.
Téma pojala třída S III výrobou příkrmů pro ptáčky k zavěšení na větve stromů a třída Z I zpracovala ptačí budky kombinovanými výtvarnými technikami.
Dana Holasová