Kreativní dílny

V kroužku „Kreativní dílny“ jsme se ve 2. pololetí věnovali nejvíce tvoření s keramickou hlínou, ale také jsme vyrobili jarní dekorace ze sádry a něco jsme i ušili. Děti měli ze svých výrobků radost. A pro vyučující byla jejich radost odměnou. Všechny výtvory si děti odnesly domů jako dárečky.