Kdepak , ty ptáčku, hnízdo máš?

V pátek 11. 3. 2022 se ve třídách SIII., SIV. a SV. konal projektový den „Kdepak , ty ptáčku, hnízdo máš?“ Projektový den byl naplněn radostí z objevování, prohlubováním zájmu o život ptactva, rozvíjením zdravé zvídavosti, posilováním kontaktu s přírodou. Hravou formou a prožitky získali žáci spousty nových znalostí.
Děti se dozvěděly, jaké druhy ptáků mohou v přírodě potkat. Vypracovali si zábavné pracovní listy, pozorovali prostřednictvím webkamery online přenos čilého dění na krmítku v záchranné stanici živočichů Makov. Nejoblíbenější činností byla šipkovaná s tematickými otázkami a samozřejmě hledání zasloužené odměny skryté v pokladu. Po celou dobu hry a po ní jsme sledovali a poslouchali ptactvo. Mohli jsme spatřit vrabce domácího, sojku obecnou, sýkoru koňadru, kosa černého, kachnu divokou, strakapouda velkého, holuba hřivňáče nebo i datla černého.
Velkou radostí bylo vidět děti, že je činnosti baví.
Na projektu se společnými silami podílely: Zuzana Jůzlová, Marie Ledvinková, Dana Holasová, Štěpánka Hloušová, Martina Kočová.