Jaro je tady - botanická soutěž

Možná, že právě v posledních dnech si říkáte:,, KDE TO JARO JE"? ,Máme déšť, mrazivá rána a dokonce sněhové přeháňky. To vše stačí ke špatné náladě. Ta rozhodně nebyla minulý týden ve ŠKOLE U TROJICE, kde jako každý rok, nehledě na počasí, přivítali jaro botanickou soutěží.
Specifikem školy je, že soutěží vítají jaro všechny ročníky, od prvňáčků až po třídy praktické školy.
Nevím, zda si někdo při čtení článku dovede představit ten obrovský kus práce, chuti a někdy i dřiny naučit, ale hlavně vzbudit u dětí zájem, aby byly ochotné zvládnout 80 rostlin u těch nejstarších po 10 u prvňáčků. U rostlin určují jak rodové, tak druhové jméno.
Škola je součástí parku a metodou výuky školy je, že žáci se učí rostliny i během vycházek, či cesty na oběd.
Nejhezčí odměnou všem pedagogů, kterým patří nejen dík, ale obrovský obdiv je věta: "Paní učitelko ,podívejte, u hradeb už rozkvetly orseje jarní!"
Jarmila Bezoušková
video: Renáta Koumarová