Jablíčka v těstíčku

Na kroužku Šikovných ručiček jsme si společně usmažili jablíčka v těstíčku, která se povedla a byla výborná!
I tentokrát jsme nesli ochutnat domů.
Za kroužek Šikovných ručiček
Gabriela Krepčíková, Lenka Pevná, Vlasta Dočkalová a Martina Kočová