IZS TEAM

V pondělí 16.května proběhl ve třídách SI a SIII projekt zaměřený na složky integrovaného záchranného systému s názvem "IZS TEAM - všichni jsme jeden tým."
Žáci si nejdříve ve třídách povídali o jednotlivých složkách IZS a vyplňovali pracovní listy. Následně jsme šli společně ven, kde si žáci mohli vyzkoušet pracovní stejnokroj a helmu zapůjčené od hasičů. V rámci překážkové dráhy jsme žákům přichystali disciplínu z požárního sportu - džberovou stříkačku.
Žáci si formou projektového vyučování připomněli zásady první pomoci a požární ochrany. Všem se projektový den líbil a společně jsme si ho užili.
Veronika Prchalová, Dana Holasová, Hana Caklová a Hana Kynclová