Interaktivní výuka v SIII

Dnes si žáci třidy S III vyzkoušeli práci na nové interaktivní tabuli ve třídě S I. Procvičili jsme hlavně grafomotoriku na velkém formátu a to jak obtahováním linií prstem, tak i tužkou. Zpestřením pro nás byly nastavitelné efekty pro tahy i dotyk na obrazovce. Oceňujeme i pestrost námětů pracovních listů, které má paní učitelka Koumarová k dispozici, a které sama vypracovala. Vyučovací hodina neměla konce, jak žáci chtěli plnit další a další úkoly. A tak jsme si vyzkoušeli i hudební část, poznávání hudebních nástrojů a jejich zvuků.
Tímto bychom chtěli poděkovat za možnost využití této aktivity a těšíme se na další spolupráci. Moc se nám to všem líbilo.
Dana Holasová