Aktuální informace:

Dle metodického pokynu MŠMT bude škola pro všechny žáky uzavřena do 30.6.2020. Výuka bude nadále pokračovat distanční formou.

Výjimky:

Od 11.5.2020 budou probíhat přezkoušení žáků, kteří nemají ukončené známky v 1. pololetí dle stanoveného harmonogramu. Žáci budou moci školu navštěvovat až po odevzdání čestného prohlášení. Je k dispozici u třídních učitelů, na sekretariátě nebo na webových stránkách ( aktuality ).

Praktická škola.

Od 11.5.2020 budou na škole probíhat konzultace a příprava žáků k závěrečným zkouškám.  Harmonogram je stanoven a k dispozici u třídních učitelů. Žáci budou moci školu navštěvovat až po odevzdání čestného prohlášení. Je k dispozici u třídních učitelů, na sekretariátě nebo na webových stránkách ( aktuality ).