Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku proběhne ve středu 1. září 2021 od 8:15 hodin ve třídách. Příchod do školy je možný od 7:30. Ve vestibulu proběhne testování žáků neinvazivními antigenními testy pro samoodběr (viz níže).

Vstup do budovy je možný pouze po předchozí dezinfekci u vchodu a s ochranou dýchacích cest.

Žáci s negativním výsledkem testu odcházejí do šatny a do tříd. Žáky 1. ročníku ZŠ, základní školy speciální a nové žáky můžou do třídy doprovodit zákonní zástupci. Ostatní doprovod před budovou.

Žáci budou ve škole pouze jednu vyučovací hodinu – tj. do 9: 15 hodin, potom budou postupně odcházet.

Tento den si vezmou pouze aktovku, psací potřeby a přezůvky.

 

Čtvrtek 2. září

Ve 2. až 9. ročníku budou probíhat třídnické práce. Vyučování bude končit po 4. vyučovací hodině.

Žáci prvního ročníku budou mít vyučování dvě vyučovací hodiny.

 

Pátek 3. září

Ve 2. až 9. ročníku budou probíhat třídnické práce. Vyučování bude končit po 4. vyučovací hodině.

Žáci prvního ročníku budou mít vyučování tři vyučovací hodiny.

 

Od pondělí 6. září bude probíhat vyučování podle rozvrhu hodin a informací třídního učitele.

 

Školní družina

Provoz ve školní družině bude zahájen od 2. 9. 2021.

 

Testování

V termínech 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021 proběhne ve škole preventivní screeningové testování žáků neinvazivními antigenními testy (jako v minulém školním roce). Testování proběhne ve třídách.

Testovat se nemusí žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) a doloží to příslušným potvrzením. Nemusí se testovat ani žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se žák testování nepodrobí, bude se účastnit vyučování za podmínek mimořádného opatření MZ (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole atd.).

Ochrana dýchacích cest

Nošení ochrany dýchacích cest se řídí pokyny příslušného ministerstva. K 1. 9. 2021 žáci i zaměstnanci v základní škole musí používat ochranu dýchacích cest kromě výuky ve třídách, kdy jsou žáci usazení, konzumace jídla a nápojů a v době cvičení.

Po celou dobu pobytu ve škole budou používat ochranu dýchacích cest žáci, kteří se nepodrobí testování. Výjimkou, kdy netestovaní žáci mohou ochranu dýchacích cest sundat je konzumace jídla a nápojů. V takovém případě, ale musí být dodržena minimální vzdálenost 1,5 m od ostatních osob.

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku nebo obdobný prostředek), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek.

 

Obědy

Žáci základní školy mají možnost se přihlásit na obědy v ZŠ v Sadech. Dne 1. 9. 2021 mají všichni žáci oběd odhlášený. Přihlašování obědů bude probíhat stejně jako v minulých letech. Noví žáci dostanou informace dne 1. 9. 2021 od třídních učitelů.

 

Žáci Praktické školy mají možnost si přihlásit obědy ve Školní jídelně Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod. Přihlášky a další informace žáci obdrží od třídních učitelů dne 1. 9. 2021.