Indiáni

Díky projektovému dni 22. 6. se mohli žáci třídy S III stát na celé dopoledne indiány. Nejdříve jsme si ve třídě přiblížili život indiánů (jaký mají oděv, jak bydlí, jaké mají zvyky..). Vypracovali jsme několik úkolů, řekli si několik indiánských pravidel, oblékli se do indiánských kostýmů. Nacvičili jsme si i indiánský pokřik a zatančili si jednoduchý indiánský taneček.
Pak už nás čekala venkovní sportovní průprava, kterou děti musely dodržet dle předložených šipek (procvičili si tak i prostorovou orientaci). Aktivity se nám dařilo dobře plnit a vždy s indiánským pokřikem a bojovou náladou postupovat až do závěru, kdy nám bylo odměnou opékání a pochutnání si na špekáčcích. Byli jsme šťastné, že jsme ještě při závěru školního roku, viděli usměvavé, spokojené, hravé a šikovné „malé indiány“.
Dana Holasová a Hana Kynclová