Hýbánky - Macarena

Po vánočních svátcích jsme v kroužku Hýbánek nezaháleli a hned to vzali zhurta. S žáky jsme po důkladné rozcvičce rozhýbali tělo nejen na míčích, žíněnkách a pohybové abecedě, která představovala co písmeno to různý cvik, ale také jsme zabrouzdali do tanečních pohybů a nacvičili tanec na známou píseň Macarena. Moc jsme se pobavili a hlavně se pořádně rozhýbali.
Za kroužek Hýbánek Jana Němcová a Hanka Kynclová