Hrajeme si jako kočky

Ve dnech 25. a 26. 11. připravili vychovatelé školní družiny školní projekt Hrajeme si jako kočky. Projekt byl zaměřen na skupinové socializační aktivity. Byl rozdělený do tří oddělených úseků, kde probíhala výtvarná, sportovní a dramatická činnost.
Žáci měli možnost vyrobit si keramickou kočičku, rozvíjet své pohybové dovednosti formou soutěží a spolupracovat na úkolech v dramatické části při hrách.
Projekt byl velmi úspěšný, žáci prožili dny plné zábavy, her a tvoření.
Eva Merglová, Miroslav Holata a Lenka Čálková