Honba za pokladem

Ve třídě SV realizovali žáci projekt Honba za pokladem. Byl zaměřen na orientace v prostoru a v krajině, hledání orientačních bodů, stop a indicií. Žákům se podařilo podle správně vyřešených indicií najít poklad. Při řešení úkolů si všichni vzájemně pomáhali a spolupracovali.
V závěru společně složili obtížné puzzle stromu a nalezli ukrytý
poklad na stromě. Přestože bylo velmi teplo, žáci zvládli ujít asi 5 km.
Za třídu SV Marie Ledvinková