Hlína není špína

Ve čtvrtek 8. 4. 2023 se žáci tříd S IV., S V., Z I. a Z II. zúčastnili projektu o. p. s. Chaloupky v Horní Krupé s nezvyklým názvem: „Hlína není špína“.
Tradičně jsme se všichni sešli ráno na autobusovém terminálu Havlíčkův Brod. Na zastávce č. 8 jsme nastoupili do autobusu, který se rázem zaplnil. Většina žáků si zaplatila a zakoupila samostatně jízdenku do Horní Krupé.
V rámci nácviku sociálních dovedností je pro děti cestování dopravními prostředky velice vhodné. Cesta netrvala dlouho a proběhla bez obtíží.
V Horní Krupé následoval výstup z autobusu, řazení žáků do dvojic a chůze do cílové Chaloupky.
Po příchodu nás vítala paní lektorka Iva Kopecká. Před zahájením programu jsme se všichni posilnili svačinou. V úvodním kruhu jsme se vzájemně představili. Ti, kteří Chaloupky navštěvují opakovaně, mohli ostatním sdělit, na jakém programu zde již byli. Během dopoledne jsme se naučili nové dovednosti a získali též mnoho zajímavých informací. Děvčata a chlapci prozkoumali složení a vzhled hlíny. S různými pomůckami se všichni vydali k tzv. Továrně na výrobu hlíny, což je kompost. Průzkum hlíny v kompostu naše badatele překvapivě velmi zaujal a předháněli se v množství ulovených živočichů. Využili lopatky, lžíce, misky, lupy a další pomůcky.
Žížaly, šneky, stonožky, mnohonožky, mravence a jiné živočichy sledovali pod lupou, poznávali a vyhledávali správné názvy podle atlasu. Zábavným bodem programu byly pro děti žížalí závody.
Na závěr si všichni pomocí dřevěného tvořítka vlastnoručně vyrobili novinové květináčky. Do květináčku naplněného zeminou zasadili salát, okurku či patison.
Posledním úkolem bylo tvoření zvířátek z hlíny. Přestože někteří žáci neměli zpočátku k mazlavé hliněné kouli důvěru, po chvíli modelování se na stolech objevilo množství hliněných ježků s bodlinkami z klacíků a větviček.
Pestrý program jsme zakončili opět společným kruhem a paní lektorce potleskem poděkovali.
Rozloučili jsme se s paní lektorkou i Chaloupkou a vydali se na zastávku autobusu. Čas do odjezdu jsme vyplnili zábavou, relaxací i odpočinkem na hřišti v blízkosti autobusové zastávky.
Název projektu „Hlína není špína“ nezní žákům zrovna lákavě, ale program byl opravdu zajímavý, pestrý a velice dobře připravený.
Děkujeme!
Za třídy SIV, SV, ZI a ZII Marie Ledvinková