Hipoterapie

Ve čtvrtek 12. 10. 2023 jsme rádi využili možnost absolvovat první lekci hipoterapie na ranči ve Vršovicích. Cesta na určené místo není nejkratší,
a tak nám chvíli trvalo, než jsme se dostavili.
Na ranči byla již třída SI., s níž jsme se společně výcviku u koní zúčastnili. Přivítala nás milá paní lektorka, která nám v úvodu přiblížila průběh dopoledního programu. Představila nám koně. Zopakovali jsme si jejich jména
a snažili se zapamatovat si je – Origin, César, Bella, Vilík a další. Do programu se též zapojoval aktivně pes César, kterému nesmělo nic uniknout.
Vyzkoušeli jsme si mnoho činností potřebných v péči o koně: hřebelcování, česání, čištění kopyt (dozvěděli jsme se, že tito koně podkovy nemají), podání pamlsku – pouze nataženou otevřenou dlaní.
Žáci se nejvíce těšili na jízdu na koni. Abychom se mohli svézt, musel být kůň nejprve osedlán. Naučili jsme se, jak se osedlání prakticky provádí pomocí dečky, sedla a popruhů. Pro bezpečnost a jistotu jezdců má sedlo také madla. Samotná jízda na koni byla pro všechny velkým a příjemným zážitkem. Jízda byla spojena také se cviky v sedle. Někteří se zapojili s obavami a nejistotou, jíní si jízdu vyloženě užili. Ti, kteří se nesvezli, se chopili uzdy a koníka vodili.
Na závěr jsme společně vyčistili stáj. Použili jsme lopaty, vidle, hrábě a smeták. Na oplátku, že jsme se mohli povozit, jsme koníkům vyčistili jejich obydlí.
Dopoledne na ranči jsme si moc pěkně užili. Akce se všem líbila. S paní lektorkou i koňmi jsme se rozloučili, poděkovali a vydali se na cestu do školy.
Těšíme se na další lekci!
Za třídy SI a SV Marie Ledvinková