Halloween známý neznámý

Dne 25. října proběhl ve třídě SI projektový den „Halloween známý neznámý“. Tento projekt byl tematicky změřen na svátek, který k nám přišel z anglicky mluvících zemí a postupně se u nás zabydlel.
V tento projektový den jsme si vyrobili čelenky z dýní a netopýrem, vyzdobili třídu halloweenskými řetězy, zavěsili látkové a papírové duchy do prostoru, ozdobili stůl.
Na interaktivní tabuli jsme plnili připravené úkoly, které byly spojeny s Halloweenem.
Také pracovní listy byly tematicky zaměřeny.
Závěrem jsme si vyrobili pro rodiče šípkové čajové ježečky.
Projektový den se nám vydařil.
Renáta Koumarová