Halloween a Dušičky

Konec října a začátek listopadu jsou spojovány s Halloweenem a Dušičkami. Se svátky, při kterých se děti a nejen ony, mohou kreativně „vyřádit“. Žáci třída SI. pod vedením paní učitelky a asistentky nemohli zůstat pozadu. Společnými silami si vyzdobili třídu a po tři dny se těmto svátkům věnovali.
Dověděli se, proč tyto svátky slavíme a jaké symboly jsou pro svátky typické. Symboly těchto svátků je pak po tři dny provázely výukou. Tyto projektové dny mohly probíhat za vydatné pomoci rodičů žáků, kteří děti každý příslušný den oblékli do požadovaného barevného oblečení, aby celá třída krásně barevně ladila.
Za to jim patří velké poděkování.
Renáta Koumarová