Exkurze do Hasičského muzea v Přibyslavi

Exkurze tříd S II, S III, Z I a Z II do Hasičského muzea v Přibyslavi
Do Přibyslavi jsme se přepravili vlakem a hned po příjezdu jsme plni očekávání zamířili do Hasičského Muzea s komentovanou prohlídkou. Potěšilo nás, jak některé děti výstava opravdu zaujala. Mohly si vyzkoušet zapumpovat dvouruční pumpou, zvukový signál pro svolání hasičů, sednout si do hasičského auta.
Také se jim líbila práce na interaktivní tabuli, kterou si pro ně paní průvodkyně připravila. Překvapením pro děti bylo posléze posezení na zahradě farského úřadu, kde si pod dohledem pana faráře připravili ohniště, na kterém si opekli vuřty, a pak následně ho uhasili i uklidili.
Tato akce se nám velmi líbila. Přibyslav je pěkné město, proto bychom rádi i do budoucna zavítali do jejího okolí. Inspirovaly nás děti, které si na mapce města vyhledávaly body a ptaly se, co znamenají.
Děti si upevnily své znalosti ohledně integrovaného záchranného systému a celkově se lépe orientují v oblasti požární ochrany (hlavně před nadcházejícími letními prázdninami).
Za skupinu výše uvedených tříd
Dana Holasová