Evropská jazyková cena Label.

Projekt ZŠ a PŠ U Trojice bojuje o Evropskou jazykovou cenu Label

 

Základní škola a Praktická škola U Trojice v Havlíčkově Brodě má dlouhodobé úspěchy v projektech mezinárodní spolupráce eTwinning. V letošním školním roce obhájila titul eTwinningová škola a získala několik cen kvality za své projekty.

Jeden z nich, projekt Kouzelný les,  byl přihlášen do soutěže o Evropskou jazykovou cenu Label a zaznamenal úspěch v podobě postupu do druhého kola.

Ve Výzvě 2020 obdržel organizátor soutěže Dům zahraniční spolupráce celkem 46 přihlášek. Každá z těchto přihlášek byla hodnocena dvěma hodnotiteli. Na základě hodnocení vybrala odborná porota k postupu do druhého kola 18 projektů, mezi nimi

i projekt naší školy. Ve druhém kole budeme soupeřit s projekty vysokých škol (Masarykova univerzity Brno, Západočeská univerzita v Plzni,  Vysoká škola báňská 

v Ostravě a Technická univerzita v Liberci), vyšších odborných a středních škol (Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město a Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí)

a základním školami z Prahy, Přimdy, Liberce a Kněžmostu. Ve výčtu těchto škol je úspěch naší školy mimořádný.

Projekt Kouzelný les je výjimečný i tím, že není zaměřen na světové jazyky, ale na slovanské. Navíc byl realizován s žáky s těmi nejtěžšími formami postižení včetně kombinovaných vad a těžkého mentálního postižení.

Partnery školy byly mateřské školy ze Slovenska a Polska. Aktivity projektu byly zaměřeny na poznávání života v lese, lesních zvířat, rostlin, stromů a využití zdrojů lesa pro lidstvo. Děti za pomoci společných úkolů, prezentací, přednášek, online setkání spolu objevovaly, co nám les přináší.

Téma se prolínalo všemi předměty ve výuce, provedení a práce byly zohledněny dle schopností žáků. V naší škole jsme zvyklí i u žáků s těžšími formami postižení využívat prostředky informačních a komunikačních technologií. Nejinak tomu bylo i v projektu Kouzelný les. Žáci s dopomocí učitele a asistentů pedagoga, často i s pomocí rodičů, k práci používaly počítač, i-Pad, Interaktivní tabuli. Nejlépe se jim pracovalo na Interaktivní tabuli a i-Padu, při které se zlepšovala jejich koordinace pohybu a grafomotorika.

Výstupem projektu byla společná prezentace, elektronická kniha, společná písnička ,,Zázračné koleso“ a kalendář ,,Kouzelný les během roku“.

Za úspěchem projektu stojí učitelka školy Mgr. Renata Koumarová a tým, který vytvořila z asistentek pedagoga a dalších vyučujících. Představení projektu odborné porotě proběhne v půlce června v Domě zahraničních služeb v Praze. Držte nám pěsti!

https://drive.google.com/file/d/1Sxgn-nu1ZM5TofAgH8Na_NZSDzeFJWHE/view