eTWINNING

Rok 2020 je ve znamení 15. výročí založení eTwinningové mezinárodní spolupráce evropských škol.

Třída S1 paní učitelky Koumarové a třída PŠ1 paní učitelky Čonkové se do této události zapojila.

Od října 2020 do listopadu 2021 budou plnit různé eTwinningové aktivity, které se budou týkat tohoto významného jubilea.