Erasmus Days ve škole U Trojice: Žáci i učitelé si vyzkoušeli digitální nástroje

V polovině října proběhly celoevropské oslavy Erasmus Days. Cílem oslav Erasmus Days je zviditelnit projekty realizované v rámci programu Erasmus+ a informovat o jeho přínosech. Do oslav se zapojila i Základní škola a Praktická škola U Trojice 2104 v Havlíčkově Brodě projektem Erasmus a e-Twinning pro každého.

V rámci Erasmus Days jsme sdíleli zkušenosti s právě ukončeným projektem Erasmus a s projekty v rámci programu e-Twinning.
„Ve čtvrtek 13. října jsme navštívili spřátelenou speciální školu v Ostravě, která má bohaté zkušenosti s využitím digitálních pomůcek ve výuce. Návštěva byla pro nás velmi inspirativní.
V pátek 14. října proběhl projektový den ve škole, při kterém si žáci i učitelé vyzkoušeli různé digitální nástroje, které se dají v projektech a výuce používat. Žáci byli moc šikovní a obdrželi dárečky, které nám zaslal Dům zahraničních služeb,“ dodává Renáta Koumarová, koordinátorka projektů eTwinning.