Erasmus Days 2022

Dne 13. 10. jsme v rámci výměny zkušeností navštívili speciální školu v Ostravě. V loňském školním roce to byla naše mentorská škola v projektu MENSI. V rámci výměny zkušeností jsme navštívili výuku a diskutovali s pedagogy. Inspirovali jsme se aktivitami v projektu Erasmus+, digitální výukou (robotické pomůcky, mluvící tabule, tablet OSMO) nápaditými pomůckami a výzdobou tříd. Zaujala nás také aplikace Seesaw, kde se dají ukládat výsledky učení a pokrok jednotlivých žáků a sdílet je s rodiči.
Květoslava Kubátová, Eva Kořínková, Soňa Velíšková a Marta Kocmanová