Embrasing Diversity: Inclusion in International Projects

Právě se účastním semináře v Praze týkajícího se inkluze::
Embrasing Diversity: Inclusion in International Projects
Seminář začal v úterý večer společnou večeří, po ní probíhaly seznamovací aktivity. Je zde přes 50 účastníků, jsou z 13 zemí - ČR, Slovenska, Slovinska, Chorvatska, Německa, Španělska, Litvy, Makedonie, Srbska, Rakouska, Holandska, Rumunska a Švédska.
V průběhu programu se střídají formální a neformální aktivity. Pracujeme ve prezenčně, skupinách či dvojicích, rozebíráme témata týkající se vzdělávání v jednotlivých zemích, uvádíme příklady dobré praxe nebo naopak problémy, se kterými se potýkáme. V průběhu semináře vyslechneme přednášky organizací Člověk v tísni, Gymnázia Ivančice , Fair for Family a SOFA. V dalších dnech utvoříme skupiny podle našeho zájmu a budeme zpracovávat projekt Erasmus+. Seminář potrvá do pátku a je inspirativní. Přínos pro naši školu vidím zejména v rozšíření kontaktů a navázání spolupráce se školami v ČR i jiných zemích.
Eva Kořínková