Dětská jóga

Školní družina, oddělení IV.
Část měsíce února jsme věnovali v rámci školní družiny v dětské józe našim tanečkům za doprovodu svižnějších tanečních tónů spolu s plyšovými kamarády. Děvčata natrénovala otočky na oba směry a vlnění v bocích na uvolnění v oblasti pánve. Odměnou nám byly jejich spokojené úsměvy a dobrá nálada z tance. Druhou půlku měsíce tvořila v dětské józe rehabilitační cvičení s využitím kompenzačních pomůcek a relaxační hudby. Zaměřili jsme se na správné držení těla a protažení celé oblasti páteře. Závěr kroužku patřil uvolnění organismu na podložce tentokrát s četbou relaxačních pohádek pod názvem „Tři zrcadla“ a použitím solné lampy pro příjemné relaxační světlo, zdravé klima i psychickou pohodu.
Hana Caklová, Jana Němcová