Den Země ZVII

Třída ZVII si během celého týdne připomínala nejen vznik Dnu Země, ale také jeho významnost a důležitost pro planetu Zemi. V průřezových předmětech si žáci například obohacovali znalosti v oblasti třídění odpadu. V pracovních činnostech a výtvarné výchově si vytvořili travní ,,hlavu“ a zásady, které planetě Zemi pomohou. Na závěr projektu všichni vyrazili do okolí školy, kde celá třída byla více než úspěšná v úklidu odpadků povalujících se v přírodě.
V současné době ještě žáci tvoří do hodiny slohu vlastní úvahy na základě shlédnutého filmu Seasperacy, který doporučujeme shlédnout. Za celou třídu Soňa Velíšková a Radka Ježková
Třída ZVII si během celého týdne připomínala nejen vznik Dnu Země, ale také jeho významnost a důležitost pro planetu Zemi. V průřezových předmětech si žáci například obohacovali znalosti v oblasti třídění odpadu. V pracovních činnostech a výtvarné výchově si vytvořili travní ,,hlavu“ a zásady, které planetě Zemi pomohou. Na závěr projektu všichni vyrazili do okolí školy, kde celá třída byla více než úspěšná v úklidu odpadků povalujících se v přírodě.
V současné době ještě žáci tvoří do hodiny slohu vlastní úvahy na základě shlédnutého filmu Seasperacy, který doporučujeme shlédnout  Za celou třídu Soňa Velíšková