Den Země ZV

    PROJEKT                   TŘÍDY Z V.                     

                                          

 

Místo a realizace

Základní škola a Praktická škola

U Trojice 2104,

Havlíčkův Brod, Třída

Název projektu

Den Země

Rozsah

Krátkodobý projekt

Cílová skupina

Žáci s lehkým mentálním postižením

6. – 8. ročník

Téma

Třídění odpadu

Znečištěná planeta Země

Doba realizace projektu

22. dubna 8:10 – 12:45

Anotace

Projekt bude zpracován a včleněn do všech vyučovacích hodin v daný den. Bude rozvíjena týmová spolupráce mezi pedagogem, asistentem pedagoga a žáky.

 

Cíl

 

Cílem projektu je připomenutí, jak je naše Země důležitá a jak bychom si ji měli chránit.

Průběh

 

Seznámení žáků s průběhem vyučovacího dne, pracovní listy na dané téma, třídění odpadu, shlédnuti krátkého filmu o znečištění oceánů, výroba globusu z kartonu, zakončení

Splnění cílů

 

Cíle splněny

 

Hodnocení

Projektový den se nám moc líbil. Žáci si připomněli, jak je důležité třídit odpad. Na závěr jsme si vyrobili globus, který nám bude tento den připomínat.