Den Země ZIV

Také žáci 5. a 6. ročníku naší školy se zúčastnili denního projektu Den Země. Vedli jsme diskuzi na téma důležitosti ochrany naší planety. Zhlédli jsme edukační video o vzniku a vývoji Země a sluneční soustavy. Žáci si v rámci výtvarné výchovy vytvořili svou planetu, zdokonalili dovednosti v třídění odpadu a zasoutěžili si v disciplíně – „POZNEJ DOBU ROZKLADU“. Zde byli mnozí překvapeni, jak dlouho trvá rozložení jednotlivých předmětů vyhozených v přírodě. Na závěr dne jsme také učinili něco pro naše životní prostředí a společným úklidem jsme zkrášlili okolí školy. Žáci si po celou dobu projektové dne vedli velice dobře a v plnění mnohdy nelehkých úkolů si dokázali poradit.

Kocmanová, Pevná