Den Země ZIII

PROJEKT

 

Místo realizace projektu

Základní škola a Praktická škola

U Trojice 2104, Havlíčkův Brod

Třída  Z II – 2.,4.,5. ročník

Kraj

Vysočina

Název projektu

Jaro letí

Rozsah

Krátkodobý projekt – 1 den

 

Cílová skupina

Děti se LMP, kombinované  postižení

věkový rozsah dětí - 8 až 13 let

Zaměření okruhu

Projekt se prolíná vyučovacími hodinami v daný den

Téma

Jaro a Den Země

Doba realizace projektu

22. dubna 2021

Anotace

Projekt je zaměřen na aktuální vyučovací téma s mezipředmětovými vztahy – český jazyk, prvouka, přírodověda, vlastivěda, pracovní vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova

Cíl

 

 

 

 

 

 

 

Průběh

Cílem projektu je vytvořit výukovou aplikaci pro tematický celek – Jaro, Den Země – připomenout důležitost rostlin pro naši Zemi

Vytvoření klidné atmosféry při jarní procházce, splnění daných úkolů s pomocí dospělých, vnímání jarní přírody všemi smysly,

všímat si životního prostředí kolem sebe, plnění úkolů ve výtvarné dílně

 

1. Utvoření komunitního kruhu

2. Seznámení žáků s průběhem projektového dne

3. Jarní hra

4. Třídní kolo botanické soutěže

5. Jarní vycházka – plnění úkolů, jarní písnička – Jaro letí

6. Výtvarná dílna – výroba papírových tulipánů

7. Výběr z PL – ochrana životního prostředí, třídění odpadu, 

    jarní témata – zaměřenost na Den Země

8. Hodnocení projektového dne

 

         

 

 

Splnění cílů

 

 

Cíle projektu byly splněny. Přes to zamračené ráno nakonec vyšla „suchá varianta“ programu.

Hodnocení

 

 

 

 

 

Projektového dopoledne se zúčastnili pouze dva žáci. Ve třídě si zahráli znalostní jarní hru, soupeřili v poznávání rostlin z botanické soutěže. Úkoly na jarní procházce plnili se zaujetím, /nakonec i toho brouka našli/ a na výbornou. Vyrobili si papírový tulipán s pomocí dospělých a vyřešili si některé pracovní listy –ochrana životního prostředí, třídění odpadu, jarní témata. Počasí přálo, odměny byly sladké a my všichni jsme byli spokojeni.