Den Země ZII

Cílem projektu Den Země ve třídě ZI bylo vytvořit výukovou aplikaci pro tematický celek – Jaro, Den Země – připomenout důležitost rostlin pro naši Zemi.
Snažili jsme se o vytvoření klidné atmosféry při jarní procházce, splnění daných úkolů s pomocí dospělých, vnímání jarní přírody všemi smysly, všímat si životního prostředí kolem sebe. Plnili jsme úkoly ve výtvarné dílně.
Ve třídě jsme si zahráli znalostní jarní hru, soupeřili v poznávání rostlin z botanické soutěže. Úkoly na jarní procházce jsme plnili se zaujetím, /nakonec i toho brouka jsme našli/ a na výbornou. Vyrobili jsme si papírový tulipán s pomocí dospělých a vyřešili si některé pracovní listy –ochrana životního prostředí, třídění odpadu, jarní témata. Počasí přálo, odměny byly sladké a my všichni jsme byli spokojeni.
Jitka Fialová a Gabriela Krepčíková