Den Země SV

Projektový den ke Dni Země - třída SV. Po úvodu o svátku „Den Země“ 22. dubna jsme vypracovali s žáky pracovní listy Chráníme přírodu. Pomocí obrázků jsme zopakovali třídění odpadu do různých kontejnerů. Poté jsme s nadšením vyšli do přírody v okolí našeho města. Přestože počasí bylo opravdu aprílové, nenechali jsme se odradit a náš plán se nám podařilo plně uskutečnit. Celá vycházka proběhla kolem vody od rybníku Hastrman, podle Cihlářského potoka až k rybníku Hajdovec /proti proudu/. Po cestě jsme pozorovali různé druhy stromů, potok, rybníky, hráze rybníků, jarní květiny a také kontejnery a areál technických služeb. Zvládli jsme se orientovat podle turistického zeleného značení a prostudovat některé informační tabule naučné stezky. Žáci byli venku vstřícnější, komunikativnější a radostnější. Také byli spokojeni a zapomněli na únavu při zdolávání náročného terénu. Byli šikovní a spokojeně zhodnotili celý průběh dnešního dne.
Zuzana Jůzlová a Marie Ledvinková