Den Země SIV

I třída SIV. se zúčastnila projektového dne „Den Země“. Víme, jak je důležitá ochrana našeho životního prostředí. Vážíme si naší planety.
Dnes jsme se soustředili na rozšiřování povědomí o možnostech její ochrany. Vypilovali jsme třídění odpadu. Také jsme se dozvěděli, co je třídička zeminy a proč vlastně se zemina třídí. Podívali jsme se, kde sídlí firma Rumpold, která se zabývá ekologickou likvidací vysloužilých ledniček. Popsali jsme si, jak taková likvidace probíhá. A v neposlední řadě jsme setkali s řadou našich zvířecích kamarádů a vysvětlili jsme si, jak se k nim máme správně chovat.
Martina Kočová a Markéta Viterová