Den Země SII

PROJETOVÝ DEN

Místo realizace projektu

Základní škola a Praktická škola

U Trojice 2104, Havlíčkův Brod

Třída SII.

Název projektu

DEN ZEMĚ

Rozsah

Krátkodobý projekt

 

Cílová skupina

Děti s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, kombinovaným postižením, autismem.

věkový rozsah dětí - 8 až 12 let

Téma

Příroda kolem nás

Doba realizace projektu

22.4.2021           8.10h.-11.50h.

Na projektový den se budeme průběžně připravovat, zařazovat činnosti a učivo do jednotlivých předmětů (říkanky, písničky, pracovní listy.

Anotace

Projekt bude zpracován a včleněn do všech vyučovacích hodin v daný den. Bude rozvíjena nejen týmová spolupráce mezi pedagogem, asistentem pedagoga a žáky, ale i společné očekávání, těšení a vzájemné obdarování v rámci Dne dětí.

 

Cíl

 

 

 

Průběh

 

 

 

Cílem projektu objevovat krásy přírody všemi smysly, rozvíjet jednotlivé smysly, vztah k přírodě, ochrana.

 

 

  1. přivítání, seznámení žáků s průběhem Dne Země
  2. zopakování naučených říkanek, poslech písní Travička zelená, Třídíme odpad
  3. vycházka do přírody – rozvoj jednotlivých smyslů (poslech ptáků, rozlišování přírodnin podle hmatu, vyhledávání jednotlivých cílů dle zadání – zrak apod.)
  4. Svačina v přírodě
  5. Hry a soutěže
  6. Odchod do školy
  7. Společné zakončení

 

 

 

Splnění cílů

 

 

Program dne se nám vzhledem k nepřízni počasí nepodařilo splnit. Do svačiny jsme pracovali ve třídě – opakovali znalosti o přírodě, o tom, jak se o ni starat a jak ji chránit, zopakovali jsme si třídění odpadu. Poté jsme vyrazili na krátkou procházku po stopách našich spolužáků, kteří sbírali odpadky v parku. Dále jsme vyhledávali místa, kde jsou kontejnery a opakovali si, pro jaký účel slouží.

Hodnocení

 

 

 

 

 

I když se dnešní den neřídil přesně podle plánu, všichni si ho užili. Venku si pak žáci procvičili svoje znalosti ze školních lavic a domů si odnesli sladkou odměnu.