Den Země PŠI

Dnes probíhá v naší škole projektový Den Země.
Projekt Den Země jsme pro naše žáky zvolili u příležitosti Dne Země 22. 4. hlavně proto, aby si děti vytvářely k přírodě kladný vztah.
Snažili jsme se seznámit s přírodními zákonitostmi, se základy ekologie, s tříděním odpadu a nutností přírodu chránit.
Projekt by měl podporovat v žácích aktivní přístup k ochraně životního prostředí, učí se hodnotit práci vlastní i práci spolužáků.
Zuzana Čonková