Den učitelů

Páteční navečer jsme si připomněli Den učitelů - společně jsme vyrazili na bowling a poseděli.
Nejen učitelé, ale i asistenti pedagoga a nepedagogičtí pracovních si zaslouží uznání za práci, kterou odvádějí ve prospěch našich žáků. Děkujeme, že vás máme!