Den otevřených dveří a jarní jarmark.

V úterý 4. 4. proběhl v naší škole Den otevřených dveří spojený s jarmarkem. Ve stánku, který nám zapůjčilo Město Havlíčkův Brod, měli návštěvníci možnost zakoupit výrobky našich žáků.
Prezentace schopností našich žáků probíhala po celý den. Žáci se prezentovali krátkým vystoupením, provázeli návštěvníky po škole, ve třídách a školní družině jsme měli připravené tvořivé dílničky.
Při prohlídce školy bylo možné použít naši kuchyňku a ozdobit si velikonoční perníčky, vyzkoušet vícesmyslovou místnost Snoozelen či robotické pomůcky a 3D tiskárnu. Zájemci se mohli naučit plést pomlázku či se procházet po naší školní zahradě a pobýt ve venkovní učebně.
Ve škole rovněž probíhala ukázka spolupráce s jinými organizacemi - pracovnice o. p. s. Chaloupky z Horní Krupé měla pro naše žáky připravené vzdělávací pásmo zaměřené na Velikonoce.
Návštěvnost byla vysoká, zaznamenali jsme pozitivní reakce a ocenění práce našich zaměstnanců.
Eva Kořínková

 

Foto:

https://www.facebook.com/photo?fbid=715413967045513&set=pcb.715415290378714

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=711550117431898&set=a.711553097431600