Den otců

Školní družina, oddělení pro žáky třídy SI, v pátek 18. 6. 2021 připravila a vyrobila krásná přání s dárkem a básničkou pro tatínky ke „Dni otců“, který se v Česku slaví třetí neděli v červnu.
Přejeme tatínkům Vše nejlepší.
Hana Caklová