Den matek Z III

Třída Z III v pátek o vyučovacích hodinách VV tvořila pro své maminky a i babičky přání ke Dni matek.
Pracovali jsme s pomocníkem pro kreativní tvoření - Big Shotem. Žáci byli nejen nadšeni z jednoduchosti jeho používání, ale především ze svých výsledků.
Přání se moc povedla.
Soňa Velíšková