Děkujeme za obídek

Děkujeme za obídek třídě PŠI, už můžete ke zkouškám ????
třída ZI
P. S. Poděkování panu učiteli Pipkovi a paní asistentce Růžičkové za přípravu tohoto projektu a vedení žáků od nás všech, kteří jsme výstup projektu ochutnali ????.