Cood Week

Naše škola se zapojila do mezinárodní akce Cood Week. Třída SI. se věnovala programování za pomoci BeeBoot včelek. Tuto akci sdílela se svými projektovými partnery ze ZŠ Přimda a Zš Dolný Kubín ze Slovenska. Žáci si vyzkoušeli své znalosti lidových pohádek. S pomoci jednoduchých kroků naprogramovali cestu včelky ke správné pohádkové dvojici. Akce měla velký ohlas nejen u žáků, etwinnigových partnerů z projektu „Z rozprávky do rozprávky“,ale i u rodičů,kteří si tuto aktivitu vyzkoušeli při společném třídním projektu.

Mgr. Koumarová Renáta

#skolautrojice #projektovevyucovani #eTwinning #CoolWeek #BeeBoot